četrtek, 30. julij 2015

Uvod v živčno mehaniko

Ste se kdaj spraševali kateri procesi se izvajajo v telesu, da izvedemo željeni gib? Na strani Alive Traininga se bomo v sklopu člankov živčno mehanske osnove gibanja ukvarjali z opredelitvijo mehanske pomembnosti (sestave mišic, kosti, sklepov, kit), kontrole gibanja (živčne poti, refleksi) ter izpeljavi željene naloge oz. kako izkoristiti naše telo, da izvede gib oz. reši situacijski problem / nalogo. Tim Alive Traininga izhaja iz dobrega teoretičnega podkovanja, to teorijo že vrsto let pretvarjamo v prakso. Sedaj pa želelimo svoje znanje deliti tudi s tistimi, ki nas še ne poznate.
V živčno mehanskem poglavju bo splošno predstavljen biološki model. Model, ki omogoča opazovati kontrolo gibanja kot odnos med živčnim sistemom in mišico. Torej gre za predstavitev:
Slika1: Kontrola gibanja [živčne poti in živci]
-  os. el. gibanja: kosti in tetiv, sklepov, mišic,     živcev in senzoričnih receptorjev
-  povezave med temi elementi pri gibanju
-  kako tak sistem omogoča natančno kontrolo gibanja
-  strategije upravljanja gibalnih nalog
-  spremembe zaradi ogrevanja, utrujenosti in potenciacije

Podrobneje pa bomo:
-  opisali elemente modela in njegovo ustreznost za proučevanje gibanja
Slika 2: Sestava kosti
-  predstavili bistvene značilnosti elementov modela
-  določili osnovno funkcionalno enoto sistema
-  pojasnili načine prenašanja informacij v sistemu
-  dali osnove diagnostičnih metod za opazovanje aktivacije sistema
-  izpostavili povezavo med živčnimi signali in mišično kontrakcijo
-  proučili vlogo aferentne informacije za delovanje sistema
Slika 3: Sestava mišic
-  opisali načine kontrole mišične sile
-  določili mehanske značilnosti generatorjev sile
-  ocenili vpliv različne vrste mišične arhitekture
-  ocenili vpliv mišic na mehanske značilnosti
-  opisali tipične gibalne strategije
-  predstavili večfaktorsko naravo mišične utrujenosti
-  označili procese, ki so lahko moteni pri različnih nalogah
-  analizirali senzorično adaptacijo pri utrujajočih kontrakcijah
-  opisali možnosti mišice za potenciacijo
Vir:
Gams, B., Izpiski iz predavanja prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg.

Ni komentarjev:

Objavite komentar