četrtek, 25. februar 2016

Srčnožilni odziv na tek v skupini pri mlajših tekačih: vpliv spola


Namen spodaj povzete raziskave, je določiti učinek dobro nadzorovane vzdržljivostne skupinske tekaške vadbe na srčno funkcijo med maksimalnim naporom in določiti, če spol vpliva na srčnožilni odziv po vadbenem procesu.


V raziskavo je bilo vključenih petintrideset 10-11 let starih mladih tekačev. 19 (10 deklic in 9 dečkov) jih je sodelovalo v 13 tedenskem programu vzdržljivostnega tekaškega treninga. Ostali so bili kontrolna skupina (7 deklet in 9 fantov).

Eksperimentalna skupina je imela 40 vadbenih tekaških enot (3 krat na teden). Skupinska tekaška vadba je bila v večini aerobna, vsebovala pa je tudi intervalne teke in kontinuirane tekaške teke na dolge proge. Nadzorovana je bila s strani osebnega tekaškega in kondicijskega trenerja. Intenzivnost je bila višja od 80% maksimalnega srčnega utripa.Za vse mlade tekače, so bila merjenja narejena pred začetkom programa in po njem z uporabo enakih materialov in postopkov in v enakih pogojih. Narejeni so bili testi kot so: test antropometričnih spremenljivk (telesna višina, telesna masa, maščobna masa), “Doppler echocardiography” test med počitkom in med naporom, merjenje krvnega tlaka, analiza izdihanih plinov, test maksimalnega napora.

Rezultati so bili predstavljeni kot povprečje. Za biometrične značilnosti, metabolične in kardiovaskularne spremenljivke je bil uporabljen dvomestni test ANOVA s ponavljajočimi merjenji. Tudi za ugotavljanje vpliva spola na odziv je bil uporabljen ta test.

Program teka v skupini je privedel do porasta maksimalne porabe kisika (VO2max) in tudi maksimalnega utripnega volumna pri obeh spolih. Poleg tega so fantje bolj povečali svoj VO2max kot dekleta samo zaradi višjega izboljšanja maksimalnega utripnega volumna. Nobene spremembe ni bilo mogoče opaziti v utripnem volumnu vzorca od počitka do maksimalnega napora. Utripni volumen počitka je ključni faktor za izboljšanje utripnega volumna maksimalnega tekaškega napora in tako tudi VO2max. Izboljšanje premera levega ventrikla na koncu diastole, hkratno z izboljšanjem diastolične funkcije je bilo pri mladih tekačih opaženo po tekaškemu treningu v skupini. To izboljšanje je mladim tekačem določilo bistven element v povečanju VO2max. Poleg tega igra veliko vlogo pri povečanju VO2 max zmanjšanje upora perifernih žil med maksimalnim naporom.


Trdimo lahko, da se pri mladih tekačih z aerobnim skupinskim tekom izboljša VO2max. Posredno se s tekaškim treningom izboljša maksimalni utripni volumen. Ta izboljšava pa je neodvisno od spola. Enak mehanizem, vključno z obremenitvenimi pogoji in morfologijo srca, je vključen pri obeh spolih, v razlagi povečanja maksimalnega utripnega volumna srca.

Ni komentarjev:

Objavite komentar